Podobne
menu      Szablony Truskawkowe
menu      awans na kolejne stopnie wojskowe w Wojsku Polskim
menu      awans wewnetrzny pracownika korpusu służby cywilnej
menu      Awans sieć sklepów RTV i AGD
menu      Awans pedagoga szkolnego pytania komisji
menu      awans oswiata org pl
menu      Awans Stazysta pedagog pytania
menu      Awans na dyplomowanego sprawozdanie ze stazu
menu      awans na kaprala ustawa 2010
menu      Awans na dyplomowanego układ teczki
menu      awans na porucznika po SPR w rezerwie

Szablony Truskawkowe

Temat: Kalendarz Nauczyciela na rok szkolny 2010/2011 już dostępny!
Kalendarz Nauczyciela na rok szkolny 2010/2011 W związku ze zmianami w prawie oraz nowymi obowiązkami, od nowego roku szkolnego 2010/11 każdy nauczyciel będzie zmuszony do zmiany organizacji pracy zgodnie z nowymi ... zapiski. W Kalendarzu znajdą Państwo m.in.: - Plan lekcji nauczyciela - Miejsce na notatki, adresy, telefony, oceny i opinie o uczniach - Wykaz świąt i uroczystości szkolnych - Wykaz najważniejszych aktów prawnych - Wycieczki szkolne i wyjścia klasowe – procedury, zasady bezpieczeństwa, niezbędna dokumentacja - Przewodnik po ścieżkach awansu zawodowego Mimo, iż za oknem piękne słońce, a w głowach wakacje - nie odwlekajmy planowania pracy na ostatnią chwilą....
Źródło: 45minut.pl/forum/viewtopic.php?t=7341Temat: Strajk we wrześniu
(16.06) ZNP: Strajk nauczycieli we wrześniu? Prezes ZNP Sławomir Broniarz zapowiedział na poniedziałkowej konferencji prasowej, że 24 czerwca br., na posiedzeniu Zarządu ZNP „wróci sprawa zorganizowania we wrześniu kolejnego protestu nauczycieli. Jeżeli przystąpimy do strajku, będzie on miał podobny charakter, jak ten z 27 maja, tyle, że bezterminowy”. W imieniu 370 tys. strajkujących nauczycieli Związek wysłał do premiera Donalda Tuska apel o „zrozumienie sytuacji polskich nauczycieli, którzy nie należą do finansowej elity”. ZNP jest rozczarowany mizernymi efektami dwutygodniowych negocjacji z rządem na temat podwyżek nauczycielskich pensji, uprawnień emerytalnych oraz Karty Nauczyciela. Gabinet Donalda ... byli zaś w stanie przedstawić nauczycielom żadnych nowych propozycji. Negocjatorzy rządowi są nieprzygotowani - posługują się nieaktualnymi danymi, „wiedzą gazetową”, pomijają wiarygodne statystyki przedstawiane np. przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Chodzi m.in. o możliwość przechodzenia nauczycieli na wcześniejsze emerytury. Rząd opiera się tu na ekspertyzach sprzed 8 lat, które eliminują nauczycieli z grupy osób mogących skorzystać z wcześniejszych emerytur. – Pomijany jest jednak raport ekspertów z Instytutu Medycyny Pracy z 2004 r. oraz raport z 2006 r. przygotowany przez ekspertów ministra pracy. Mówią one, że nauczyciele to grupa, która powinna mieć prawo przechodzenia na ... w imieniu strajkujących w maju 370 tys. nauczycieli wezwał premiera Donalda Tuska do zmiany stanowiska. Rząd sugeruje pedagogom, że w zamian za rezygnację z uprawnień emerytalnych mogliby dostać wysokie podwyżki. – Okazało się jednak, że propozycja rządu adresowana jest do grupy „naj”, ale nie najlepszych, najbardziej mobilnych i kreatywnych jak mówiła Katarzyna Hall, ale osób o najmłodszym stażu zawodowym. Uważamy, że pensje 29 tys. nauczycieli-stażystów powinny rosnąć, ale nie widzimy żadnego uzasadnienia dla tego, by 250 tys. nauczycieli o największym stażu pracy, z najwyższymi stopniami awansu zawodowego traktować jak piąte koło u wozu i dać im podwyżkę na poziomie 59 zł – relacjonował Broniarz. Według propozycji MEN, przy wzroście kwoty bazowej o 5 proc. do 2178 zł, nauczyciel-stażysta dostałby 389 zł podwyżki, kontraktowy – ... – o 799 zł, a dyplomowany – o 860 zł. – Nasza propozycja zakłada równocześnie, że wynagrodzenie stażysty wynosiłoby 100 proc. kwoty bazowej, nauczyciela kontraktowego 140 proc. wynagrodzenia nauczyciela-stażysty, nauczyciela mianowanego ... rząd podwyżki zostaną natychmiast „zneutralizowane” podwyższeniem pensum o 3-4 godziny. Okazałoby się więc, że nauczyciele faktycznie nie dostaliby żadnej podwyżki, a ich rzeczywiste wynagrodzenie nawet by spadło, ponieważ podwyżka byłaby niższa niż dzisiejsze nadgodziny. Z zawodu musiałoby natomiast odejść co najmniej kilkadziesiąt tysięcy nauczycieli. Wobec takiej nieprzejednanej postawy rządu, prawnicy Związku już badają, czy należy od początku wszcząć procedurę strajkową. ZNP ma nadzieję, że podobnie, jak podczas strajku 27 maja, do akcji protestacyjnej przyłączą się inne związki zawodowe działające w oświacie. We wtorek i czwartek odbędą się kolejne rozmowy związkowców z przedstawicielami rządu....
Źródło: dobrynauczyciel.fora.pl/a/a,282.html


Temat: Gminy chcą uproszczenia zasad wyliczania pensji nauczycieli
Gminy chcą uproszczenia zasad wyliczania pensji nauczycieli Regionalne izby obrachunkowe nie wiedzą, jak sprawdzać, czy gminy wypłacają średnie płace nauczycielom. Niektóre samorządy łamią prawo, bo nie wydały do tej pory nowych regulaminów wynagradzania pedagogów. Gminy nie będą karane za to, że nie zagwarantują nauczycielom pensji na ustawowym poziomie. W tym roku po raz pierwszy samorządy, które nie zapewnią nauczycielom ustalonych ustawowo średnich ... sposób je wyliczają. Będą też one po raz pierwszy rozliczane z wykonania tego obowiązku przez regionalne izby obrachunkowe (RIO). Większość gmin uzgodniła już więc nowe regulaminy płac nauczycieli i wypłaciła pierwszą ... zapewniają średnich. Gminy, RIO, a nawet niektóre związki zawodowe wskazują jednak, że zasady wyliczania średnich płac są tak skomplikowane, że trudno zorientować się, kiedy realizuje się ustawowe przepisy. Wszyscy wskazują, że niezbędna jest szybka nowelizacja Karty Nauczyciela. Interwencja u premiera W związku z podwyższeniem średnich wynagrodzeń nauczycieli i kwoty bazowej samorządy musiały do 23 kwietnia wydać nowe regulaminy wynagradzania. Wciąż są jednak takie, które tego nie zrobiły. – Nie udało się nam uchwalić nowego regulaminu, bo nie doszliśmy do porozumienia ze związkami zawodowymi – mówi Wanda Musioł z Urzędu Miasta Poznań. Dodaje, że wypłacone zostały podwyżki pensji zasadniczych (określone w tzw. rozporządzeniu płacowym), a dodatki są wypłacane tak jak wcześniej. W efekcie część gmin nie zapewnia nauczycielom średnich wynagrodzeń. – Gminy, które w ten ... do wprowadzania zarządu komisarycznego w tych gminach. Chcą uproszczenia systemu Samorządy, które nie zapewniają średnich płac nauczycielom, i te, które wydały nowe regulaminy, ale nie gwarantują średnich pensji, muszą do końca roku wypłacić im tzw. dodatek uzupełniający. Do jego wypłacenia zobowiązała je ostatnia nowelizacja Karty Nauczyciela. Od tego roku, co też jest nowością, to RIO mają dopilnować, czy gminy wypłacają nauczycielom średnie pensje. Jednak samorządy, z obawy przed kontrolą i z uwagi na niezmiernie skomplikowany system ich ustalania, domagają się uproszczenia procedur wyliczania płac. – Nauczyciel, który ma dużo nadgodzin, nagrodę jubileuszową i ... nie otrzyma nauczyciel, który dużo i dobrze pracuje. Otrzyma go z kolei ten, który pracował mniej. Renata Krzyżanowska podkreśla też, że ustawa nie precyzuje, czy średnie wynagrodzenie nauczycieli ma być zapewnione w danej placówce, gminie czy dla każdego nauczyciela oddzielnie. Z wyjaśnień uzyskanych z resortu edukacji wynika, że gmina w rozliczeniu rocznym ma wykazać wypłacenie wynagrodzenia na gwarantowanym ustawowym poziomie średnim nauczycielom danej grupy awansu na swoim terenie, a nie pojedynczym nauczycielom. Karta do likwidacji Wiele samorządów domaga się całkowitej likwidacji dodatków do pensji i ustawowego obowiązku gwarantowania średnich płac nauczycielom. – Nauczyciel ... powodzeniem bez stosowania Karty Nauczyciela. Podobnego zadania jest Krystyna Szara z gminy Goraj (woj. lubelskie). Wskazuje, że Karta w krajach UE obowiązuje poza Polską tylko w Bułgarii. – Ministerstwo zapewnia nam tylko środki na wynagrodzenia zasadnicze, a kwotę na dodatki musimy pozyskać sami – mówi Krystyna Szara. Według niej w małych miejscowościach gminy nie miałyby problemów, aby znaleźć nauczycieli, którzy pracowaliby na podstawie k.p. Na uproszczenie i zmianę sposobu wyliczenia średniej zgadzają się też niektóre związki zawodowe. – System zapewniania i wyliczania średnich płac trzeba uprościć – mówi Andrzej Antolak z NSZZ Solidarność. Jego zdaniem do średniej nie powinny być wliczane odprawy, nagrody jubileuszowe, godziny ponadwymiarowe, bo nie każdy nauczyciel je otrzymuje. Nie wiedzą, jak kontrolować Także RIO mają wątpliwości, jak stosować nowe przepisy....
Źródło: dobrynauczyciel.fora.pl/a/a,728.html


Temat: Decyzja Broniarza
Artykuł z ......Interii http://biznes.interia.pl/news/beda-dluzsze-wakacje,1134796 Będą dłuższe wakacje? Jeśli do 31 sierpnia rząd nie zagwarantuje spełnienia postulatów Związku Nauczycielstwa Polskiego to od 1 września ZNP wznowi pogotowie protestacyjne. Później, po wyczerpaniu procedur ... od 1 września ZNP wznowi pogotowie protestacyjne. Później, po wyczerpaniu procedur przewidzianych w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, nie wyklucza strajku. O takiej decyzji zarządu głównego ZNP, który zakończył w środę dwudniowe obrady, poinformował prezes związku Sławomir Broniarz na konferencji prasowej. czytaj dalej Jak tłumaczył, 1 września po wznowieniu pogotowia strajkowego w poszczególnych szkołach nauczyciele wejdą w spór z dyrektorami, rozpoczną się referenda strajkowe, negocjacje i mediacje. Broniarz szacuje, że procedury te mogłyby zakończyć się jeszcze pod koniec września lub na początku października, wtedy mógłby rozpocząć się strajk. ZNP domaga się znacznego zwiększenia nakładów na oświatę, w tym 50-proc. podwyżek dla nauczycieli do 2010 r. oraz prawa do przechodzenia na wcześniejsze emerytury dla tej grupy zawodowej. Związek chce zachowana dotychczasowych przepisów umożliwiających przejście na emeryturę po 30 latach pracy bez względu na wiek, lub jeśli nie będzie to możliwe objęcia nauczycieli emeryturami pomostowymi. Strona rządowa podtrzymuje stanowisko, że oba te warianty nie są możliwe. Jak ... rzeczywiście zainteresowana pozytywnym dla środowiska nauczycielskiego załatwieniem sprawy emerytur" - dodał. Podkreślił, że chodzi o zachowanie prawa, z którego korzystają tylko ci nauczyciele, którzy muszą to zrobić ze względu na stan zdrowia, wypalenie zawodowe lub groźbę znalezienia się na bezrobociu. Podał, że w 2006 r. z prawa tego skorzystało 9 tys. osób przed 55. rokiem życia, a w 2007 r. - 13 tys. Według prezesa ZNP, liczby te byłyby mniejsze, gdyby nie zapowiedź zmian w prawie i zniesienia przepisów. Przypomniał, że z raportu ZUS wynika, że średni staż pracy nauczycieli odchodzących na emeryturę to 35 lat. Za nie do zaakceptowania ZNP uważa przedstawiane im propozycje dotyczące podwyżek płac. Strona rządowa zaproponowała wzrost wynagrodzenia nauczycieli w przyszłym roku dwa razy po 5 proc. (w styczniu i we wrześniu), przy jednoczesnej zmianie zasady obliczania go tak, by średnie wynagrodzenie nauczycieli-stażystów wynosiło 100 proc. kwoty bazowej określanej w ustawie budżetowej, a nie, jak obecnie, 82 proc. Jednocześnie rząd chce zmniejszenia procentowej wysokości średniego wynagrodzenia nauczycieli na wyższych stopniach awansu w stosunku do kwoty bazowej, np. w przypadku nauczycieli dyplomowanych z 225 proc. do 180 proc. Jak poinformowała w poniedziałek wiceminister edukacji Krystyna Szumilas, podwyżki w wersji zaproponowanej przez rząd oznaczają, że średnie wynagrodzenie stażystów wzrośnie w przyszłym roku o 586 zł brutto, wynagrodzenie nauczycieli kontraktowych - o 618 zł brutto, nauczycieli mianowanych - o 339 zł brutto, nauczycieli dyplomowanych - o 290 zł brutto. Kosztować ma to budżet 2,7 mld zł. Związkowcy popierają zwiększenie wynagrodzenia stażystom, ale nie - jak zaznaczają - kosztem nauczycieli z większym doświadczeniem i dorobkiem. Broniarz zarzucił w środę rządowi, że mówiąc o wysokości wynagrodzenia nauczycieli posługuje się średnimi, których większość nauczycieli nie uzyskuje. "To chwyt propagandowy" - powiedział. Średnie wynagrodzenie nauczyciela-stażysty wynikające z ustawy Karta Nauczyciela to 1701 zł brutto, a dyplomowanego 3827 zł. Prezes ZNP przypomniał, że decydujące znaczenie dla realnych wynagrodzeń nauczycieli ma wysokość płacy zasadniczej. "Z tak zwanych +pasków wynagrodzeń+ wynika, że stażysta otrzymuje miesięcznie na rękę 1080 zł, a dyplomowany 1600 zł" - zaznaczył Broniarz. Strona rządowa przedstawiła związkowcom także propozycję zmiany przepisów dotyczących tygodniowego pensum nauczycieli. Zgodnie z nią, samorządy mogłyby zwiększyć wymiar pensum, czyli obowiązkowych tzw. godzin tablicowych, z 18 do maksymalnie 22, uwzględniając m.in. lokalne uwarunkowania czy liczbę uczniów w klasie. Związkowcy krytykują ... a związkami zawodowymi działającymi w oświacie trwają od 30 maja. Stronę związkową reprezentują obok ZNP Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" i Forum Związków Zawodowych. Oświatowa "S" i FZZ również nie akceptują propozycji rządu. Obecnie kwota bazowa dla nauczycieli wynosi 2074,15 zł. Od stycznia 2009 r. wzrośnie do 2177,86 zł, a od września do 2286,75 zł. Oznacza to, że będzie wyższa o nieco ponad 10 proc. A od jej wysokości zależą średnie wynagrodzenia nauczycieli. Od przyszłego roku dla osób podejmujących po raz pierwszy pracę w szkole będą one wynosić 100 proc. kwoty ... stażystów o 44 proc. Wysokie podwyżki otrzymają też nauczyciele kontraktowi, tj. tacy, którzy pracują w szkole od roku do pięciu lat. Po tym czasie można już zdobyć stopień nauczyciela mianowanego. Zarówno średnie, jak i minimalne wynagrodzenie kontraktowych wzrośnie o 29 proc. i będzie wynosić odpowiednio 2744 zł i 2126 zł miesięcznie brutto. Średnie wynagrodzenie nauczycieli na wyższych stopniach awansu zawodowego wynosi zaś: nauczyciela kontraktowego - 125 proc., nauczyciela mianowanego - 175 proc. i nauczyciela dyplomowanego - 225 proc. Źródło informacji: INTERIA.PL/P i dalej negocjacje, rozmowy, spory...- ble, ble, ble - straciłem nadzieję na...
Źródło: dobrynauczyciel.fora.pl/a/a,296.html


Temat: Jaka powinna być szkoła?
jakim etapie to jest w tej chwili? Jak to wygląda? K.H.: Przedwczoraj zakończył się, można powiedzieć, taki cykl podejmowania próby uzgodnienia rozporządzenia płacowego ze związkami zawodowymi. W tej chwili jeszcze zgodnie z prawem, bo taka jest procedura, trwają uzgodnienia międzyresortowe, ale już w przyszłym tygodniu to wszystko się zakończy i rozporządzenie płacowe zostanie podpisane, czyli nauczyciele będą mogli zacząć dostawać w końcu ... jeszcze dodatki przyznawane przez samorządy, czyli zależnie od grupy awansu zawodowego w niektórych grupach to będzie jeszcze istotnie więcej. Przynajmniej jedna rzecz pozytywna. Ciekawe jednak, jak to się ma do żądań ZNP i czy zwykli nauczyciele będą usatysfakcjonowani.
Źródło: elendili.nazwa.pl/viewtopic.php?t=3022


Design by flankerds.com