Podobne
menu      Szablony Truskawkowe
menu      awans na kolejne stopnie wojskowe w Wojsku Polskim
menu      awans wewnetrzny pracownika korpusu służby cywilnej
menu      Awans sieć sklepów RTV i AGD
menu      Awans pedagoga szkolnego pytania komisji
menu      awans oswiata org pl
menu      Awans Stazysta pedagog pytania
menu      awans na kaprala ustawa 2010
menu      awans na porucznika po SPR w rezerwie
menu      Awans NA kontraktowego pytania pedagog
menu      awans ... Sklep ... RTV ... AGD

Szablony Truskawkowe

Temat: Im wyższy stopień awansu tym gorsze nauczanie.
" />Od 8 grudnia 2004 roku (dzień ogłoszenia) obowiązuje nowe Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (DzU 2004 nr 260 poz. 2593). Rozporządzenie to wprowadza dość istotne zmiany w zasadach uzyskiwania kolejnych stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, pozostawiając nadal cztery stopnie: nauczyciel stażysta, nauczyciel kontraktowy, nauczyciel mianowany, nauczyciel dyplomowany. Przywołane rozporządzenie określa sposób odbywania stażu, rodzaj dokumentacji załączanej do wniosku nauczyciela o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego, zakres wymagań do uzyskania poszczególnych stopni awansu zawodowego, tryb działania komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych, wzory zaświadczeń o uzyskaniu akceptacji lub zdaniu egzaminu oraz wzory aktów nadania stopni awansu zawodowego. Oj jest tego troszeczkę ....... każdy z nas kto zdobywał stopnie awansu doskonale wie ile kosztowało go to pracy i wysiłku i droga Lukrecjo nie koniecznie dla pieniędzy , chociaż są one głownym żródlem naszego utrzymania . Awans to jeden problem a drugi to stosunek młodych ludzi do nauki , do nauczycieli i do rodziców ..w tej gonitwie za awansami , godnym życiem , pracą na zmiany by utrzymac rodzinę niejednokrotnie młodzi ludzie odsuwaja na plan dalszy...
Źródło: forum.pyrzyce.biz/viewtopic.php?t=4529Temat: Dokumentacja do awansu na nauczyciela dyplomowanego
" />witam! mam problem dot. dokumentacji do awansu na nauczyciela dyplomowanego. Do 30 czerwca powinnam złożyc dokumentację do rozpoczęcia procedury kwalfikacyjnej na nauczyciela dyplomowanego. Czym różni się sprawozdanie zrealizacji planu rozwoju zawodowego od dokumentacji potwierdzającej spełnienie wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego, ktorej wykaz zawrty jest w ( paragrafie )8 ustawie 2 rozporządzenia. Z g€óry dziękuje za odpowiedź
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=10403


Temat: na dyplomowanego pomocy!
" />Może dokładniej, bo tak to każdy może od początków pracy cudów nawkładać: zgodnie z zapisem KN: Nauczycielowi mianowanemu, ubiegającemu się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego, za spełnienie odpowiednich wymagań, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 9g ust. 10, uznaje się także jego odpowiedni dorobek zawodowy ze szczególnym uwzględnieniem okresu od dnia uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego.
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=9556


Temat: aneks do prz
" />‟Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli ze zmianami z dnia 14 listopada 2007 r.” § 4. 2 i 3 reguluje zasady sporządzania aneksu do PRZ: • W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w czasie trwania stażu dyrektor szkoły może pisemnie zobowiązać nauczyciela do zmiany planu rozwoju zawodowego lub zmienić nauczycielowi opiekuna stażu. • W czasie trwania stażu nauczyciel może wprowadzać zmiany w planie rozwoju zawodowego za zgodą dyrektora szkoły. Jeżeli zajdzie potrzeba napisania aneksu do PRZ – należy napisać go, podobnie jak sam PRZ, uwzględniając wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego. Pod poszczególne punkty rozporządzenia dodajemy tylko tytuły nowych zadań (schemat tabelki, taki jak w naszym PRZ). Aneks także powinien zostać podpisany przez nauczyciela i zatwierdzony...
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=11791


Temat: Perypetie z awansem zawodowym - cofnięta teczka
" />Niestety, ale mianowanie w momencie wejścia awansu, a nie byłaś wtedy zatrudniona przeszło koło nosa na podstawie ustawy: Ustawa z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw 3. Nauczyciele spełniający wymagania kwalifikacyjne, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy wymienionej w art. 1, zatrudnieni na podstawie mianowania przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskują z mocy prawa stopień nauczyciela mianowanego: 1) z dniem ponownego zatrudnienia w przedszkolu, szkole, placówce oraz innej jednostce organizacyjnej wymienionej w art. 1 ust. 1 i w ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy, o której mowa w art. 1, jeżeli przerwa w zatrudnieniu nie przekracza 5 lat, Co do rozpoczęcia awansu: Przyznano ci kontraktowego na podstawie KN: art. 9a.3. Nauczyciele akademiccy legitymujący się co najmniej trzyletnim okresem pracy w szkole wyższej lub osoby posiadające co najmniej pięcioletni okres pracy i znaczący dorobek zawodowy uzyskują z dniem nawiązania stosunku pracy w szkole stopień nauczyciela kontraktowego, z zastrzeżeniem ust. 4. a na p[odstawie art. 9d musiałaś przepracować jako kontraktowy 2 lata Wszystko potoczyło się zgodnie z przepisami, gdybyś zatrudniła się w odpowiednim momencie ponownie do szkoły, robiłabyś już dyplomowanego.
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=9049


Temat: język obcy jako warunek dyplomowania???
o których mowa w § 8 ust. 1-3 rozporządzenia w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego , ze wskazaniem w szczególności wpływu podejmowanych działań na podniesienie jakości realizowanego w szkole procesu dydaktyczno...
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=5653


Temat: szkolenie - awans zawodowy, gdzie?
" />joan27, w mojej teczce na dyplomowanego kursy z awansu zawodowego umieściłam w 2.1 przy innych szkoleniach i kursach motywując, że pozwoliły mi na poprawne napisanie sprawozdania z planu rozwoju zawodowego, na prawidłowe dokumentowanie potwierdzające spełnienie poszczególnych wymagań do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego.
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=9781


Temat: Nurtujące pytanie
" />Chyba zrozumiałam, "podeprę" się KN: "3a. Nauczycielowi mianowanemu, ubiegającemu się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego, za spełnienie odpowiednich wymagań, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 9g ust. 10, uznaje się także jego odpowiedni dorobek zawodowy ze szczególnym uwzględnieniem okresu od dnia uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego". Tyle "suche" przepisy, jako działania przedstażowe (na dyplomowanego) to dla Ciebie będą...
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=3618


Temat: pkt 4d - język obcy
" />ustawa mówi: 3a. Nauczycielowi mianowanemu, ubiegającemu się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego, za spełnienie odpowiednich wymagań, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 9g ust. 10, uznaje się także jego odpowiedni dorobek zawodowy ze szczególnym uwzględnieniem okresu od dnia uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego. Tak więc uzyskanie znajomości języka na poziomie zaawansowanym możesz wykorzystać do literki d
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=11373


Temat: Zaświadczenia o róznych formach doskonalenia zawodowego
" />Ze stażu na mianowanie już cię oceniono, opisujesz: ">KN 3a - Art. 9c.3a. Nauczycielowi mianowanemu, ubiegającemu się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego, za spełnienie odpowiednich wymagań, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 9g ust. 10, uznaje się także jego odpowiedni dorobek zawodowy ze szczególnym uwzględnieniem okresu od dnia uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego.
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=5019


Temat: 8.2.4.f - czy czas uzyskania osiągnięc ma znaczenie?
" />art. 9.c rozdział 3a KN: 3a. Nauczycielowi mianowanemu, ubiegającemu się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego, za spełnienie odpowiednich wymagań, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 9g ust. 10, uznaje się także jego odpowiedni dorobek zawodowy ze szczególnym uwzględnieniem okresu od dnia uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego. tzn. od momentu wejścia awansu czyli 2000 roku
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=4878


Temat: grupa bierzmowanych
" />Uwielbiam czytać ten wątek... Nie wiem skąd się bierze przekonanie, iż praca katechetów to jakieś wyjątkowe posłannictwo. Nauczyciele pracujący w szkole i realizujacy ścieżkę awansu zawodowego powinności i wymagania na poszczególne stopnie awansu mają określone w rozporządzeniu i niezależnie od uczonego przedmiotu - chcąc awansować powinni wykazać się umiejętnościami określonymi tamże i zrealizować określone - również tam - wymagania. Nie ma ... zawodowego za okres stażu, przeprowadzając postępowanie kwalifikacyjne dla stażysty), organ prowadzący przeprowadzając egzamin (dla mianowanego), KO weryfikując teczkę i przeprowadzając rozmowe(dla dyplomowanego). I nie ma nigdzie w przepisach, że ma coś ... pracują eksperci tej specjalności, jaką teczkę rozpatrują. Znają specyfikę pracy nauczycieli różnych poziomów nauczania i różnych przedmiotów. A na swój sposób - to każdy przedmiot jest wyjątkowy i praca każdego nauczyciela...
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=6137


Temat: Czy stażysta będzie kontraktowym po rocznej przerwie?
dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego powołuje dyrektor szkoły. W skład komisji kwalifikacyjnej wchodzą: przewodniczący komisji – dyrektor szkoły (bądź wicedyrektor), przewodniczący zespołu przedmiotowego (wychowawczego) oraz opiekun stażu. Zdarza się, że w placówce nie istnieje zespół przedmiotowy czy wychowawczy, wówczas w komisji zasiada nauczyciel mianowany lub dyplomowany, w przypadku ich braku – nauczyciel kontraktowy. Wyżej wymieniona komisja przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną, podczas której nauczyciel stażysta ubiegający się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego przedstawia sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego i odpowiada na pytania członków komisji dotyczące wymagań określonych w § 6 ust. 2. Komisja kwalifikacyjna podejmuje rozstrzygnięcia w obecności co najmniej 2/3 składu swoich członków, każdy z nich ocenia spełnianie przez nauczyciela wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia awansu zawodowego, w punktach według skali od do 10. Nauczyciel uzyskał akceptację komisji kwalifikacyjnej, jeżeli obliczona średnia arytmetyczna punktów (po odrzuceniu najwyższej i najniższej w przypadku komisji w składzie większym niż 3 osoby) wynosi co najmniej 7. Nauczyciel, który nie uzyskał akceptacji, może ponownie złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego po odbyciu, na wniosek nauczyciela i za zgodą dyrektora szkoły, dodatkowego stażu w wymiarze 9 miesięcy, z tym że nauczyciel stażysta może przystąpić ponownie odpowiednio do rozmowy z komisją kwalifikacyjną tylko jeden raz w danej szkole. Protokoły i dokumentacja komisji kwalifikacyjnej przechowywane są przez szkołę. Protokoły udostępniane są organom nadzorującym czynności podejmowane w postępowaniu o nadanie nauczycielowi stopnia awansu zawodowego. Nadzór nad czynnościami podejmowanymi w postępowaniu o nadanie nauczycielowi stażyście stopnia nauczyciela kontraktowego sprawuje organ sprawujący nadzór...
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=6399


Temat: Teczka na mianowanego-pomocy!
jeżeli zadania zrealizowane w czasie stażu - były to zadania spoza PRZ i nieujęte w sprawozdaniu - może być dołączona inna dokumentacja potwierdzająca spełnienie wymagań, lub świadcząca o osiagnieciach zawodowych. Jeśli chodzi o dokumentację potwierdzającą spełnienie zadań i nabycie umiejętności związanych z realizacją wymagań na stopień nauczyciela mianowanego - tam przypuszalnie była pomyłka na pewno chodzi o dyplomowanego , a nie o ... PRZ. W teczce zamieszczasz i kopie np. dyplomu lub aktu nadania nauczyciela kontraktowego ( trudno umiećić oryginały) - oczywiście potwierdzone, ale i możesz umieścic oryginały np. zaświadczenia z kursów czy doskonalenia zawodowego. Teczka i tak kiedys do ciebie wroci- można ją po egzamine odebrać. Umieszczasz tylko te poświadczenia, które są dowodem wykonania zadania nieujetego w PRZ. A świadectw i zaświadczeń nie musisz potwierdzać swym podpisem; inne autorskie dokumenty - jakieś sprawozdanie, można raczej podpisać Jeszcze raz - to co jest w PRZ i opisane w sprawozdaniu nie wymaga poświadczenia, chyba że masz jakiś...
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=5765


Temat: zmiana stanowiska pracy w czasie trwania stażu na dyplomowan
składac dokumenty o uzyskanie stopnia dyplomowanego zalicza się już okres odbytego stażu. Czyli formalnie w twoim przypadku konieczny byłby jeszcze rok dyrektorowania, by móc składac teczkę do KO. Wtedy składasz takie dokumenty wraz z wnioskiem o podjecie postepowania kwalifikacyjnego na stopień dyplomowanego: 1. Dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych oraz akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego. 2. Zaświadczenie pracodawcy o wymiarze zatrudnienia oraz nauczanym przedmiocie (lub rodzaju prowadzonych zajęć) w okresie odbywania stażu. 3. Zatwierdzony plan rozwoju zawodowego oraz sprawozdanie z jego realizacji. 4. Sprawozdanie z pracy na stanowisku dyrektora obejmujące charakterystykę i rozwój kierowanej przez niego szkoły z uwzględnieniem efektów kształcenia i wychowania. 5. Wyróżniającą ocenę pracy z okresu zajmowania stanowiska dyrektora. 6. Opis i analizę realizacji wymagań określonych w § 8 ust. 2 rozporządzenia w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli ze wskazaniem uzyskanych efektów, 7.Dyplom (świadectwo) potwierdzające zaawansowaną znajomość języka - jeżeli sie wybiera punkt 8.4.d.
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=10425


Temat: co powinno znależć sie w teczce na dyplomowanego?
" />Kończę właśnie staż na nauczyciela dyplomowanego i zabieram się za składanie teczki. powiedzcie mi czy mam układać teczkę zgodnie z tym porządkiem? Znalazłam go na stronie www.awans-zawodowy.org.pl i wynika z tego, że należy umieścić w teczce zarówno plan rozwoju zawodowego, jak i sprawozdanie z jego realizacji , które złożę w czerwcu? Dokumenty składane do kuratorium oświaty 1. Wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego, 2. akt nadania stopnia awansu nauczyciela mianowanego, 3. dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych, 4. ocena dorobku zawodowego za okres stażu, 5. zaświadczenie dyrektora szkoły o zatrudnieniu, 6. zatwierdzony przez dyrektora szkoły plan rozwoju zawodowego, 7. sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, 8. opis i analiza spełnienia wymagań określonych w § 8 ust. 2 pkt 1-3 Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, Do wyboru co najmniej 3 z 6 poniższych wymagań: 9. pisemne sprawozdania ... i analiza co najmniej dwóch przypadków rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony, 12. zaświadczenia i inne dokumenty potwierdzające pełnienie funkcji, prowadzenie działań lub wykonywanie zadań związanych ze spełnieniem wymagań określonych w § 8 ust. 2 jeżeli nie wynika to z planu rozwoju zawodowego i sprawozdania z jego realizacji....
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=12109


Temat: Potrzebuje komunikatu MENIS z sprawie awansu - może ktos ma?
" />Bella znalazłam na stronie www.awans.net/strony/wyjasnienia.html coś takiego / cytuję kawałek/ : "...komunikat MENIS, który na początku stycznia 2005 r. znaleźliśmy na jego stronie. Oto on: Dokumentacja potwierdzająca spełnienie wymagań na stopień nauczyciela dyplomowanego Zgodnie z przepisem § 17 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. nr 260, poz. 2593) do postępowań wszczętych na podstawie wniosków o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego złożonych do dnia 31 października 2004 r. przez nauczycieli mianowanych stosuje się przepisy rozporządzenia, z wyjątkiem § 8 ust. 2 i § 9 ust. 4. W zakresie wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego oraz dokumentacji potwierdzającej spełnienie tych wymagań, składanej przez tych nauczycieli, stosuje się dotychczasowe przepisy. Wyżej wymieniony przepis dotyczy wniosków o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego, składanych do kuratora oświaty przez nauczycieli mianowanych, niezależnie od tego kiedy nauczyciele ci rozpoczęli i zakończyli staż na stopień nauczyciela dyplomowanego. W świetle powyższego nauczyciele, którzy złożyli do kuratora oświaty wnioski o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego do dnia 31 października 2004 r. zobligowani byli przedłożyć wraz z wnioskiem dokumentację dotyczącą wymagań określonych w § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2000 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 70, poz. 825 ze zm.) przygotowaną zgodnie z przepisami § 7 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2000 r. Natomiast nauczyciele składający do kuratora oświaty wnioski o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego po dniu 31 października 2004 r. zobligowani są do przedłożenia wraz z wnioskiem dokumentacji dotyczącej spełnienia wymagań określonych w § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, przygotowanej zgodnie z przepisami § 9 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. Żródło: http://www.menis.gov.pl/oswiata/awans/dokumentacja.php Niestety nie działają linki. Daj znać czy to jest to czego szukasz .
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=4730


Design by flankerds.com